Dekkingsverschil Extra uitgebreid – All Risk

Extra uitgebreid

Bij de “Extra uitgebreid”-dekking zijn een (groot) aantal met name genoemde evenementen verzekerd. Onder andere:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Bliksem
 • Storm
 • Diefstal/inbraak
 • Vandalisme (mits onrechtmatig binnengedrongen)
 • Relletjes e.d.
 • Bevriezing leidingen
 • Sneeuwdruk
 • Water (uit waterleidingen e.d.) en neerslag
 • Uitstromen van olie
 • Rook en roet
 • Aanrijding/aanvaring
 • Omvallen van kranen, heistellingen, bomen

All Risk

Bij de “All Risk”-dekking zijn alle van buitenkomende onheilen (*) gedekt, behalve wat expliciet is uitgesloten. Uitgesloten is onder andere schade door:

 • Natuurrampen
 • Grondwater
 • Slijtage e.d.
 • Ongedierte, dieren
 • Onvoldoende of slecht onderhoud
 • Vandalisme (mits onrechtmatig binnengedrongen)(**)

(*) In de meeste polisvoorwaarden staat dit omschreven als: een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt.
(**) Deze uitsluiting geldt alleen voor de inboedel- en niet voor de woonhuisverzekering.

Samenvattend

Bij “Extra uitgebreid” zijn (uitsluitend) de met name genoemde gedekte gebeurtenissen verzekerd; bij “All Risk” is alles verzekerd, behoudens wat (expliciet) is uitgesloten.

Schadevoorbeelden

Een relatie deed eens het openhaard kanaal open, omdat hij de open haard wilde aansteken. Tot zijn grote schrik kwam er een bebloede vogel uit het openhaard kanaal vallen en die vloog de kamer in. De vogel vloog tegen de muren, plafond en gordijnen met als gevolg dat deze zaken onder het bloed zaten.

Bij een “Extra uitgebreid”-dekking is de schade aan muren e.d. niet gedekt (bij de gedekte evenementen staat namelijk geen “bebloede vogel”), maar bij een “All Risk”-dekking is dat wel het geval. Die vogel is namelijk voor de muren, het plafond en de gordijnen wel degelijk een “van buitenkomend onheil”.

Een tweede voorbeeld is het omvallen van een emmer met water over het parket. Bij de “Extra uitgebreid”-dekking is de schade aan het parket niet gedekt (er is namelijk geen sprake van water gestroomd uit waterleidingen of daarop aangesloten toestellen), maar bij de “All Risk”-dekking wèl.
Het water uit de emmer is namelijk ten opzichte van het parket een “van buiten komend onheil”.

NB.

Deze informatie is bedoeld om u (grofweg) de dekking/verschillen aan te geven. Voor de exacte dekking(en) verwijzen wij u derhalve naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Ga naar de inhoud