Polisaanvraag

Heeft u een verzekeringsvoorstel van ons ontvangen? Wilt hier gebruik van maken? Hieronder leest u hoe wij uw polisaanvraag verzorgen.

Stap 1

Laatste controle of alle gegevens kloppen

Stap 2

Doornemen van de slotverklaring waarin de mededelingsplicht met u besproken wordt

Stap 3

Indienen van de polisaanvraag bij de verzekeraar

Stap 4

Eventuele bijzonderheden of aanvullende vragen beantwoorden

Stap 5

U ontvangt van ons een verzekeringsvoorstel en wij lichten deze toe tijdens een telefoongesprek

Stap 6

U ontvangt de polis van uw verzekering

Poliskosten

Poliskosten zijn net als administratiekosten; u betaalt voor het opmaken of wijzigen van een polis. De kosten kunnen per verzekeraar variëren en verschillen dan ook in hoogte. Op uw polis zijn deze kosten vaak aangeduid met ‘eenmalige kosten’ of ‘poliskosten’ met daarbij het bedrag.

Assurantiebelasting

Voor de meeste schadeverzekeringen, zoals uw auto, inboedel en rechtsbijstand, rekent de verzekeraar assurantiebelasting. Het tarief is door de regering op 1 januari 2013 vastgesteld op 21%. De verzekeraar int de premie en de assurantiebelasting en deze laatste dragen zij af aan de Belastingdienst.

Ga naar de inhoud