Offerte

Heeft u nog helemaal geen verzekeringen of wilt u juist uw verzekeringspakket oversluiten, dan kunt bij ons terecht voor een vrijblijvende offerte. Ook wanneer u uw verzekeringspakket wilt uitbreiden verzorgen wij een offerte. Wij gaan dan op de volgend manier te werk:

Stap 1

Afstemming van uw verzekeringswensen

Stap 2

Inventarisatie van alle informatie die nodig is om bij verzekeraars een offerte op te vragen

Stap 3

Aanvragen van minimaal 3 offertes bij verschillende verzekeraars

Stap 4

Selectie van de verzekeraar met de beste voorwaarde en de meest gunstige premie

Stap 5

U ontvangt van ons een verzekeringsvoorstel en wij lichten deze toe tijdens een telefoongesprek

Stap 6

Bij akkoord verzorgen wij de verzekeringsaanvraag

Poliskosten

Poliskosten zijn net als administratiekosten; u betaalt voor het opmaken of wijzigen van een polis. De kosten kunnen per verzekeraar variëren en verschillen dan ook in hoogte. Op uw polis zijn deze kosten vaak aangeduid met ‘eenmalige kosten’ of ‘poliskosten’ met daarbij het bedrag.

Assurantiebelasting

Voor de meeste schadeverzekeringen, zoals uw auto, inboedel en rechtsbijstand, rekent de verzekeraar assurantiebelasting. Het tarief is door de regering op 1 januari 2013 vastgesteld op 21%. De verzekeraar int de premie en de assurantiebelasting en deze laatste dragen zij af aan de Belastingdienst.

Ga naar de inhoud