Disclaimer

Deze disclaimer gaat over de inhoud en het gebruik van de website van Elaska. Met het gebruik van de site accepteert u de disclaimer.

Aansprakelijkheid
Elaska streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en juist is. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. De informatie die wij op onze website aanbieden is geen advies. Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuurt u een e-mail naar info@elaska.nl.

Rechten
Elaska houdt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, over alles wat op de site staat. Daaronder vallen teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, verveelvoudigen, verspreiden of op een andere manier beschikbaar stellen aan anderen. Zonder schriftelijke toestemming van Elaska is dit niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan deze site te framen.

Wijzigingen
Elaska mag de informatie op de site, net als de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Ga naar de inhoud