Hoe gaan we om met Fraude?

Wat is fraude?

Fraude is een vorm van bedrog, zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn of worden verzwegen. Bij uitkeringsfraude heeft iemand ten onrechte een (te hoge) uitkering ontvangen, terwijl die persoon weet (of kan weten) dat hij/zij er geen recht op heeft.

Fraude plegen is verwijtbaar, niet toegestaan en ongewenst gedrag.

We treden op tegen fraude

Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt door fraude te plegen. Bijvoorbeeld het niet eerlijk opgeven van informatie bij het aangaan van een verzekering of bij de regeling van schade. Als er sprake is van fraude dan nemen wij een aantal maatregelen:

  • Het beëindigen van de verzekering(en);
  • Aangifte indienen bij de politie.

We informeren de betrokkene

Constateren we fraude, dan krijgt de betrokken klant altijd bericht over de genomen maatregelen. Wilt u inzage in uw registraties of bezwaar maken tegen een registratie? Stuur dan een e-mail naar info@elaska.nl t.a.v. Speciale Zaken.

Ga naar de inhoud