Hulp van een expert

Expert van de verzekeraar
Als de verzekeraar zelf geen beoordeling van de schade kan maken dan wordt er een schade-expert ingeschakeld door de verzekeraar. De expert van de verzekeraar inventariseert samen met u de schade en doet onderzoek naar de oorzaak van de schade.

Wij helpen u bij het inschakelen van een eigen expert (contra expert)
Maar wie zegt dat deze schade-expert van de verzekeraar uw schade juist beoordeeld? Dit is geen motie van wantrouwen naar uw verzekeringsmaatschappij, in geval van schade bent u gerechtigd om een eigen deskundige in de arm te nemen. Een onjuiste schadevaststelling of rapportage door de verzekeraar kan leiden tot onwenselijke situaties bij de definitieve afwikkeling van de schade. Wij regelen voor u een contra-expertise in geval de schade hoger is dan € 15.000,-. De contra-expert is een schade-expert welke u bijstaat van begin tot eind. We werken hiervoor samen met contra-expertise bureau Benjamins & Benjamins. Klopt niet, is nu Woodgate&Clark!

Ben ik verplicht om gebruik te maken van Benjamins & Benjamins?
Nee, het staat u uiteraard vrij om in plaats van Benjamins & Benjamins een andere contra-expert in te schakelen. Indien u gebruik wenst te maken van een contra-expertise, geeft Befine dit aan bij de verzekeraar.

Wie is Benjamins & Benjamins?
“Waar kwaliteit en snelheid bekende begrippen zijn voor de werkwijze van Benjamins & Benjamins, is grenze(n)loze inzet een andere onderscheidende factor.”
Benjamins & Benjamins heeft schade-expertise op het gebied van onder andere: opstallen, inboedels, inventarissen, goederen, bedrijfsschade, aansprakelijkheid, transport, ongevallen, etcetera. Al sinds 1962 staan de medewerkers van Benjamins & Benjamins borg bij het behandelen van alle voorkomende schaden en heeft een onafhankelijke positie als professionele partner.

Wanneer de contra-expertise inschakelen?
Een contra-expertise heeft de meeste toegevoegde waarde voor u op het moment dat de contra-expert vanaf het eerste ogenblik wordt ingeschakeld.

Wie betaalt de contra-expert?
In de jurisprudentie is geregeld dat de in redelijkheid gemaakte kosten van de contra-expert door de betrokken verzekeraar dienen te worden gehonoreerd. Wanneer de contra-expert contact met u opneemt kunt u toestemming geven aan de contra-expert om de kosten rechtstreeks tussen de contra-expert en de verzekeraar te verrekenen. De gemaakte kosten declareert de contra-expert vervolgens bij de verzekeraar.

Welke ondersteuning krijg ik?
De contra-expert zal u vervolgens bijstaan door de benodigde gegevens te verzamelen en de schade vast te stellen. Vervolgens zoekt de contra-expert contact met de verzekeringsexpert van de maatschappij.

De contra-expert en de expert van de verzekeraar zijn het niet met elkaar eens
Indien beide experts het niet eens raken over het schadebedrag, wordt er een onpartijdige derde partij (de arbiter) benoemd. Deze arbiter zal dan uiteindelijk beslissen over wat het schadebedrag gaat worden.

Ga naar de inhoud