Melden autoschade

Hieronder kunt u zien welke stappen worden ondernomen in het geval u schade heeft aan uw auto. Of indien u aansprakelijk wordt gesteld voor een aanrijding. Controleer welke polisdekking u heeft en kijk welke stappen genomen worden bij de behandeling van uw schade.

Stappen bij schade aan anderen: WA, WA-Beperkt CASCO of WA-CASCO

Stap 1: Schade melden

 • U heeft met uw auto een schade veroorzaakt en de tegenpartij stelt u aansprakelijk. Het gaat om een schade aan een andere auto of overige materiële zaken of schade aan personen.
 • Bel of mail ons om uw schademelding te beoordelen.

Stap 2: Documentatie verzamelen

Stap 3: Claim beoordeling

 • Verzekeraar erkent wel/geen aansprakelijkheid.
 • Uitkering of afwijzing claim.

Is er sprake van een gecombineerde schade waarbij u aansprakelijk bent maar ook zelf schade hebt?  Dan worden beide schades in één keer behandeld. Of er voor uw eigen schade ook in aanmerking komt voor vergoeding hangt van de dekking op uw polis. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

Stappen bij schade aan uw auto: WA

Stap 1: schade melden

 • U heeft schade aan uw auto.
 • Bel of mail ons om uw schademelding te beoordelen.

Stap 2: Vaststelling dekking

 • Schade aan uw auto: hiervoor is geen dekking op uw WA polis. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Is de tegenpartij verantwoordelijk voor uw schade? Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Indien ja en tegenpartij is bekend ga naar stap 3 om de schade te verhalen.

Stap 3: documentatie verzamelen

Stap 4: Claim beoordeling

 • Verzekeraar erkent wel/geen aansprakelijkheid.
 • Toe- of afwijzing claim.

Stap 5: Afronding schade

 • Schadeherstel of uitkering schadebedrag.
Stappen bij schade aan uw auto: WA-Beperkt CASCO

Stap 1: schade melden

 • U heeft schade aan uw auto.
 • Bel of mail ons om uw schademelding te beoordelen.

Stap 2: Vaststelling dekking

 • Schade veroorzaakt door diefstal, brand, glasbreuk of storm?  Indien ja dan is hier dekking voor op uw WA-Beperkt Casco polis. Ga naar stap 3.
 • Is de tegenpartij verantwoordelijk voor de schade? Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Indien ja en tegenpartij is bekend ga naar stap 3 om de schade te verhalen.
 • Heeft u schade door een andere oorzaak dan biedt de WA-Beperkt Casco polis zeer waarschijnlijk geen dekking. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Stap 3: documentatie verzamelen

Stap 4: Claim beoordeling

 • Verzekeraar erkent wel/geen aansprakelijkheid.
 • Toe- of afwijzing claim.

Stap 5: Afronding schade

 • Schadeherstel of uitkering schadebedrag.
 • Eventuele terugval van schadevrije jaren.
Stappen bij schade aan uw auto: WA-CASCO

Stap 1: schade melden

 • U heeft schade aan uw auto.
 • Bel of mail ons om uw schademelding te beoordelen.

Stap 2: Vaststelling dekking

 • Uw WA-Casco polis biedt dekking voor schade aan uw auto. In principe is er dekking ongeacht de oorzaak. Eventueel verhaal van een schade verzorgt de verzekeraar in de meeste gevallen.

Stap 3: documentatie verzamelen

Stap 4: Schadeherstel

 • Als de schade onder de dekking valt dan kunt u met een Casco-dekking in principe uw auto voor reparatie aanbieden, zonder stap 5 af te wachten.

Stap 5: Afronding schade

 • Toe- of afwijzing claim
 • Schadeherstel of
 • Uitkering schadebedrag
 • Verwerking terugval schade vrije jaren

LET OP: zorg bij het herstel van uw eigen schade dat u controleert of u vrije keuze heeft in herstelbedrijven. De verzekeraar kan namelijk afspraken hebben met een gecontracteerde hersteller waardoor u een lager eigen risico betaalt.

Uitkomst schademelding

Een verzekeraar kan verschillende uitkomsten geven na een beoordeling.

 • De schade is gedekt en u ontvangt (eventueel) een schadevergoeding. Wij brengen u op de hoogte over het uit te keren bedrag en hoe de verzekeraar dit heeft vastgesteld;
 • De schade is niet gedekt en u ontvangt geen schadevergoeding. Wij berichten u over de reden;
 • Uw schadedossier is nog niet op orde. Wij nemen contact met u op over de ontbrekende informatie;
 • Uw verzekeraar schakelt een schade-expert in voor de beoordeling van de schade.

MobielSchadeMelden-app
Heeft u een aanrijding gehad? Maak het uzelf gemakkelijk en meld uw schade met de MobielSchadeMelden-app. U hoeft dan ook geen papieren Europees schadeformulier in te vullen. U kunt dat in deze handige app doen.
Op www.mobielschademelden.nl kunt u de benodigde stappen volgen.

Invullen en versturen Europees Schadeformulier
Voor autoschade maakt u gebruik van het Europees Schadeformulier. Download het formulier naar uw computer, tablet of telefoon en sla deze op. Daarna heeft uw twee mogelijkheden:

 1. U bewerkt en ondertekent het formulier digitaal op uw computer, tablet of telefoon. Dit kunt u dan naar ons mailen.
 2. U print het document, vult het in, scant het document of maakt een duidelijke foto hiervan. Dit kunt u dan naar ons mailen.

In beide gevallen kunt u het ingevulde formulier mailen naar info@elaska.nl.
Na ontvangst verwerken wij uw verzoek zo spoedig mogelijk.

Telefonisch contact
Telefonisch schade melden en/of om advies vragen, doet u door te bellen met:
0481 – 353 995
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur).

Noodgeval buiten kantooruren?
Is het een noodgeval? Zoek het noodnummer op in de pagina Noodnummers.

Contra-expert
Bent u het niet eens met de uitkomst van uw schademelding? Dan heeft u het recht om een eigen expert in te schakelen (contra-expert).
Klik hier voor meer informatie over het inschakelen van een contra-expert.

CIS – registratie van uw schademelding
Verzekeraars kunnen en mogen uw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde privacy richtlijnen laten vastleggen bij het Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). In deze database worden onder andere schademeldingen en Waarborgfondsmeldingen onverzekerden (WBF) geregistreerd. Verzekeraars kunnen dit register raadplegen en het geregistreerde schadeverleden meenemen bij de acceptatie van een verzekering. Een verzekeraar of gevolmachtigde mag alleen weigeren als dat binnen zijn eigen acceptatiebeleid past. Het feit dat de persoonsgegevens van iemand in de CIS databank zijn opgenomen, is op zichzelf geen geldige reden om een nieuwe verzekering te weigeren.

Ga naar de inhoud