Personeelscollectief

Werk jij bij Nedasco? Dan heeft jouw werkgever een collectieve kortingsregeling voor schadeverzekeringen waar je van kunt profiteren. Befine is aangewezen als adviseur voor dit personeelscollectief. Wij kunnen helpen met jouw verzekeringspakket. Hieronder lees je meer over deze regeling en hoe jij hier gebruik van kunt maken.

Voor wie is de regeling?

 • Werknemers van Nedasco, Ensupport, BeSuitable, Arbonext en BSB Verzekeringen
 • Werknemers met een contract voor bepaalde en onbepaalde tijd

Hoe ziet de regeling er uit?

 • De kortingsregelingen zijn opgeknipt in een tweetal collectiviteiten:
  1. Collectieve regeling voor Reaal Personenautoverzekering
  2. Collectieve kortingsregeling voor alle overige particuliere verzekeringen
 • Als werknemer ben jij zelf de verzekerde en/of verzekeringnemer
 • Korting bedraagt 25% op alle schadeverzekeringen die in volmacht gesloten (kunnen) worden
 • Gratis verzekeringsadvies van Befine

Uitgangspunten

 • Als werknemer ben jij zelf de verzekerde en/of verzekeringnemer
 • Had je al eerder bestaande polissen in een oudere regeling dan blijven deze doorlopen tot een eerst volgende mutatie of productrationalisatie
 • De regeling geldt niet voor verzekeringen waarvoor al een collectiviteit is of wordt gesloten, zoals pensioen, zorgverzekering, AOV etc.
 • Befine biedt 1 uur gratis advies, wij verzorgen de offerte en de verzekeringsaanvraag
 • Uitgesloten van deze regeling zijn levensverzekeringen en hypotheken
 • Kortingen vervallen bij beëindiging van het dienstverband, waarna de desbetreffende verzekering per premievervaldatum tegen de alsdan gebruikelijke tarieven zal worden voortgezet bij Befine.
 • Werknemers dienen zich bewust te zijn dat over verleende kortingen op de provisie voor verzekeringen loonheffing verschuldigd kan zijn. Alle verstrekte voorzieningen dienen te worden aangemerkt als loon in natura waarover de onderneming verplicht is loonheffing toe te passen. Nooit zal hierover brutering plaatsvinden.
Ga naar de inhoud